Systeemien voima

Systeemien voima

Kuulumme moneen systeemiin

Jokainen meistä on osa montaa eri systeemiä ja yhteisöä kuten perhe, työyhteisö, suku ja harrastuspiirit. Jotkut yhteisöt olemme jo jättäneet taakse ja joissain olemme edelleen vahvasti mukana. Tuomme omat systeemimme mukanamme aina uusiin systeemeihin astuessamme, halusimme sitä tai emme. Tiedostamattamme mukanamme kulkevat historiamme, elämämme tapahtumat ja myös suvussammekin kauemman aikaa sitten tapahtuneet asiat. Myös yhteisöt ja organisaatiot kantavat mukanaan omaa, työntekijöistä irrallista omaa historiaansa, alkuperäänsä ja myös yhteiskunnallisia asioita ja tapahtumia, jotka voivat sekä estää että edistää yhteisön toimintaa.

Ajattelemme, että kykymme vaikuttaa yksilöinä on iso. Usein näin on, mutta monesti systeemi vie voiton. Systeemit johtavat yksilöitä, organisaatioita ja myös johtajia.

”Mitä paremmin olemme tästä tietoisia ja ymmärrämme systeemien mekanismeja ja periaatteita, sen paremmin osaamme tanssia niiden kanssa”, sanoo organisaatiokonstellaatioiden kehittämisen uranuurtaja Jan Jacob Stam.

Organisaatiokonstellaatio on menetelmä, jonka avulla voidaan tutkia erilaisten systeemien piilevää dynamiikkaa ja ”jumitilanteita”, asioita, joista ei oikein saada otetta. Löydetään usein uusia näkökulmia, oivalluksia ja juurisyitä tuomaan uusia ratkaisunpolkuja hankaliin tilanteisiin, mikä puolestaan parantaa tuottavuutta ja lisää hyvinvointia. Menetelmän soveltamisalue on lähes rajaton esimerkkeinä mm. johtamistilanteet, muutokset ja transformaatiot ja päätöksenteko vaihtoehtoisissa tilanteissa.

Mikä tekee systeemien voimasta niin vahvan?

Yksinkertaisesti selitettynä: monet asiat, jotka yksilötasolla ovat hyvin tietoisia, muuttuvat organisaation tasolla tiedostamattomaksi. Näin voi tapahtua, kun systeemisiä periaatteita (kuulumisen oikeus, järjestys ja antamisen ja saamisen tasapaino) on rikottu, vaikkakin päätökset yksilön tasolla voivat olla hyvinkin oikeita. Ja näitä erilaisia tiedostamattomia asioita organisaatioissa voi olla vuosikymmenien tai vuosisatojenkin takaa.

Yhteisöistämme olemme saaneet mukaamme niin vahvuuksia kuin taakkojakin, erilaisia malleja, jotka joko edistävät tai estävät tekemisiämme, vahvistavat tai heikentävät potentiaalimme ilmenemistä.

Ymmärtämällä alun perin Bert Hellingerin löytämiä systeemisiä selviytymismekanismeja ja periaatteita, jotka vaikuttavat yksilöissä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa, pystymme vahvistamaan yksilöiden potentiaalisuuden ilmenemistä, vaikuttamaan organisaatioiden ja organisaatioissa toimivien henkilöiden hyvinvointiin ja toiminnan sujuvuuteen.

Kyse on vanhoista, vaistonvaraisista selviytymismekanismeista mahdollisesti ajalta, kun ihmiset elivät heimoissa tai ryhmissä. Nämä selviytymismekanismit näyttävät luontaisilta ihmislajille, vaikkakin me löydämme niitä hevosten ja myös muiden laumaeläinten joukossa.

Konstellaatioesimerkki:

Ison asiakasprojektin projektipäällikkö tunsi olonsa hankalaksi aina keskustellessaan projektin etenemisestä ja projektiin liittyvistä päätöksistä asiakkaan kanssa. Konstellaatiossa katsottiin projektia, projektipäällikköä ja asiakkaan organisaation avain henkilöitä mielessä kysymys, mikä hankalaa tunnetta selittäisi. Konstellaatio näytti selkeästi, että asiakkaan sisäinen päätöksentekorakenne projektissa sovittuun oli muuttunut. Kun projektipäällikkö näki tämän, hänen ymmärsi oman haasteellisen tilanteensa ja hän pysyi ottamaan asian esille projektin johtoryhmässä.