Systeemisyys

Systeemisyyden ymmärryksen ja työskentelyn tarve lisääntyy jatkuvasti. Tarvitsemme laajempaa systeemistä ymmärrystä toimintaympäristöjen jatkuvan monimutkaistumisen lisääntyessä. Koska muutokset ovat jatkuvia ja ennakoimattomia ja niiden tapahtumien nopeus lisääntyy koko ajan, tarvitsemme menetelmiä, joilla pystymme avaamaan asioita laajemmin kuin pelkällä syy-seuraussuhteiden lineaarisella tarkastelulla.