Mitä organisaatiokonstellaatiomenetelmä on?

Systeemisen ja kokemuksellisen konstellaatiomenetelmän avulla voimme nähdä ja avata niin organisaatioista kuin muista yhteisöistä nousevia malleja ja tapoja, jotka usein tiedostamattamme vaikuttavat käyttäytymiseemme ja olemiseemme.

Menetelmän avulla voimme tutkia organisaation olemassa olevia tilanteita ja niissä piileviä usein näkymättömiä dynamiikkoja. Menetelmällä voi parantaa ymmärrystä ihmisten ja asioiden muodostamien verkostojen moninaisista yhteyksistä ja riippuvuuksista.

Menetelmällä avaat haasteellisiin jumi- tai ongelmatilanteisiin näkökulmia, joita et ehkä muuten tulisi miettineeksi tai havainneeksi. Löydät ratkaisunpolkuja nopeammin, mikä nopeuttaa ja tehostaa omaa toimintaasi. Kun konstellaatiomenetelmän avulla tunnistetaan mahdollisesti vanhojakin organisaatioon haasteita tuoneita asioita ja tapahtumia, näiden tapahtumien näkeminen ja hyväksyminen luo pohjaa organisaation sisäiseen hyvinvointiin.

Menetelmää voi käyttää hyvin mm.

  • Johtamisen kehittämisessä
  • Erilaisissa kehityshankkeissa ja valintatilanteissa
  • Muutostilanteissa ja transformaatioissa
  • Organisaatiokulttuurin muutoksissa sekä
  • Strategian ja tuotteiden kehittämisessä

MItä organisaatiokonstellaatiossa tapahtuu

Konstellaatiotyöskentely tapahtuu ryhmässä, jossa organisaatiota ja sen oleellista kysymystä tutkiva seuraa, kun ryhmän muut jäsenet edustavat organisaation jäseniä ja tapahtumiin/ kysymyksiin mahdollisesti liittyviä asioita. Konstellaatiossa olevat eivät esitä tai näyttele vaan odottavat rauhassa mitä tuntemuksia ja ajatuksia mieleen tulee. Konstellaatiossa ollaan hiljaa, ellei ohjaaja kysy jotain. Yksi konstellaatio kestää yleensä 20-60 minuuttia.