Minä: Tarja Tiittanen

 

Yritykseni missio

Yritykseni missio on olla mukana tekemässä parempaa työelämää. Toivon, että yritykset ja ihmiset menestyvät ja voivat hyvin työssään, kokevat innostusta ja luottamusta tekemiseensä ja yhteisöönsä, jossa työskentelevät. Näihin asioihin haluan vaikuttaa systeemisen ymmärryksen lisäämisen ja Suomessa vielä aika tuntemattoman systeemisen organisaatiokonstellaatiomenetelmän avulla. Menetelmän avulla pystytään tutkimaan yhteisöjen piileviä dynamiikkoja, asioita, joiden olemassaolo tiedostetaan, mutta ei oikein pystytä tunnistamaan ja selittämään. Menetelmä on laajasti käytössä Euroopassa, jossa sitä käytetään laajasti kaikilla yhteiskunnan aloilla valtion- ja kunnallishallinnosta isoihin ja pieniin yrityksiin.

Koulutus

Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri pääaineena laskentatoimi. Työelämän aikana olen käynyt lukuisia johtamis- ja coaching-koulutuksia sekä ratkaisukeskeisen työnohjaajakoulutuksen.

Erityinen kiinnostuksen alueeni on systeeminen organisaatiokonstellaatiomenetelmä, jota olen opiskellut mm. Hollannissa Hellinger Instituut Nederlandissa, jossa menetelmää koulutetaan paljon. Vahvistaakseni konstellaatiomenetelmän osaamista olen valmistunut myös perhekonstellaatio-ohjaajaksi. Menetelmällä voi tutkia yksilön omia yli sukupolvien periytyviä asioita, traumojakin. Koulutuspäiviä organisaatio- ja perhekonstellaatioista minulla on yli 50 päivää.

Kokemus ja osaaminen

Olen työskennellyt monipuolisissa asiakaspalvelun, back office töiden, prosessien ja projektien johtamistehtävissä rahoitussektorilla yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Olen ollut mukana niin organisaation uudistamis- ja muutoshankkeissa, strategisissa hankkeissa, IT projekteissa ja IT järjestelmien implementointiprojekteissa, ulkoistamisissa sekä erilaisissa prosessien kehittämishankkeissa (mm. Lean). Henkilöstöasioiden hoito ja yt-prosessit ovat myös hyvin tuttuja.

Olen toiminut mentorina Suomen Mentoreiden ja Suomen Ekonomien kautta useamman vuoden ajan.

Vahvuuteni

Vahvuuteni ovat kokonaisuuksien näkeminen yksityiskohtia unohtamatta, asioihin paneutuminen, aikaansaavuus, ratkaisuhakuisuus sekä kyky työskennellä haasteellisissa, lukuisia projekteja ja muutoksia sisältävissä kokonaisvaltaisissa toimintaympäristöissä. Toimintaani kuvaa määrätietoisuus ja tavoitteellisuus. Saan ihmiset innostumaan ja sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin ja tekemiseen.

YHTEISTYÖKUMPPANIT: 

Marion Latour on kouluttaja ja valmentaja Bert Hellinger Instituutissa Hollannissa. Marion on työstennellyt 19 vuotta erilaisissa strategisissa ja operatiivisissa poliisi- ja palolaitoksen johtotehtävissä. Tehtävissään hän on yhdistänyt johtamiseensa systeemisen tiedon ja oivallukset. Tavoitteenaan hänellä on ollut saada organisaationsa ihmiset ja tiimit lähemmäksi heidän omaa voimaansa ja potentiaaliansa.

Marion nauttii yhdistää omaan systeemiseen työskentelyynsä myös hevosten systeemisen tiedon ja viisauden.

---

Jan Jacob Stam ja Bibi Schreuder perustivat Bert Hellinger Institute the Netherlandin (BHI) vuonna 2000 ja tämä pohjautui aiesopimukseen Bert Hellingerin kanssa. Erityisesti Bert Hellingerin löydöt nk. kolmesta selviytymismekanismista sosiaalisissa systeemeissä (yksilön omatunto, systeemin omatunto ja kehitysvoima/henkinen mieli) on heidän työnsä pohjana. BHI on kehittänyt oman tapansa työskennellä niin yksityishenkilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan kehittämisen alueilla viimeisen 17 vuoden aikana.

 

Sirpa Tuominen on toiminut hyvinvointialan yrittäjänä, täydentävien hoitojen kouluttajana ja terapeuttina yli 30 vuotta. Perhekonstellaatiota hän on opiskellut vuodesta 2005 monien kansainvälisesti tunnettujen Family Constellation kouluttajien koulutuksissa ja seminaareissa kuten esim. Bert Hellinger, Karen Hedly, Svagito Liebermeister, Franz Ruppert, Stephan Hausner, Bibi Schreuder, Jan Jacob Stam, Caroline Carey ja Francesca Mason Borgin. Hän on myös ISCA:n (International Systemic Associations) jäsen. Perhekonstellaatio ryhmiä hän on ohjannut vuodesta 2008.

 

 

 

Raija Rantola